Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

XIX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Serdecznie zapraszamy na XIX edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, którego organizatorem jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Samorząd Województwa Opolskiego oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

*W naszym województwie wiele gospodyń, ale również restauratorów, pielęgnuje dziedzictwo kulinarne naszych przodków. I taki właśnie jest cel tego konkursu – utrzymać tradycję kuchni regionalnej i zadbać o przekazanie tych wartości kolejnym pokoleniom.*

Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach:
·na najlepszy regionalny produkt żywnościowy
·na najlepszą potrawę regionalną.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 8 września 2019 r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo po linkiem:

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=386

oraz na stronach:
http://opolskie.pl
http://oodr.pl
http://teraz-wies.pl

Wypełnione karty zgłoszeń, które można pobrać z ww. wymienionych stron, osoby zainteresowane powinny wysłać lub dostarczyć osobiście do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2019 r., z dopiskiem „Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na adres:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów

Osoby do kontaktu z OODR:
Pani Renata Wojas oraz Pani Jadwiga Sadlej, tel. 600 403 526, 77 44 37 143

W razie jakichkolwiek pytań, organizatorzy proszą o kontakt.

PLAKAT XIX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów