Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy młodzież do udziału w bezpłatnych projektach!

Fundacja Semper Avanti Opole wraz z Fundacją Laboratorium Zmiany ma przyjemność zaprosić do udziału w dwóch projektach, w ramach których w dniach 25-30.08.2019 roku organizują warsztaty dla młodzieży w Kotlinie Kłodzkiej w miejscowości Nowy Gierałtów. Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny!

Warsztaty Młodzi Liderzy 2019 kierowane są do osób w wieku 15-20 lat i są pierwszym etapem nowego projektu Aktywny Samo-rząd. Zapraszają do udziału młodzież, która posiada już doświadczenie organizatorskie oraz przywódcze.     

Na warsztaty będące częścią projektu Z młodzieżą w dialogu szukają młodych osób w wieku 14-19 lat pragnących rozwoju, bliższego poznawania własnych cech i umiejętności oraz zainteresowane wykorzystywaniem ich własnych społecznościach. Zapisując się na projekt zachęcają do udziału w dalszych działaniach, mianowicie w wyjazdowych szkoleniach weekendowych organizowanych co kwartał. 

Dwa projekty – wspólne cele: 

  • rozwijanie potencjału i kompetencji społecznych uczestniczek i uczestników,
  • zwiększenie udziału młodzieży w procesach decyzyjnych polityk społecznych, które ich dotyczą,
  • budowanie postaw obywatelskich,
  • podniesienie poziomu wiedzy o idei dialogu, 
  • rozwój kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych i liderskich wśród młodych osób.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy i trenerki, którzy na co dzień pracują na rzecz młodzieży i z młodzieżą.

Poniżej infopak, w którym za pośrednictwem ankiety można zgłosić się na Młodych Liderów 2019.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie Z Młodzieżą w Dialogu proszone są o wypełnienie właściwych poniższych dokumentów rekrutacyjnych i odesłanie ich skanu/zdjęcia na adres e-mail

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza! :)
 

Projekt „Z Młodzieżą w Dialogu” jest sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+  

Projekt „Aktywny Samo-rząd” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów