Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 28.06.2019 r. oraz listy rankingowe

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 28.06.2019 r.

PDFProtokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2019 r..pdf (11,29MB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 17/2019 r.

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór nr 17-2019.pdf (222,72KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 17/2019 r.

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 17-2019.pdf (199,11KB)

 

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 18/2019 r.

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór nr 18-2019.pdf (327,64KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 18/2019 r.

PDFLIsta operacji Zgodnych z ogłoszeniem nabór 18-2019.pdf (291,40KB)

 

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 19/2019

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 19-2019.pdf (175,32KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 19/2019 r.

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór 19-2019.pdf (166,35KB)

 

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 20/2019 r.

PDFLista operacji wybranych przez LGD-nabór 20-2019.pdf (185,35KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 20/2019 r.

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem i zgodnych z LSR - nabór 20-2019.pdf (153,23KB)

 

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 21/2019 r.

PDFLista operacji wybranych przez LGD - nabó 21-2019.pdf (193,61KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 21/2019

PDFLista operacji zgodnych z ogoszeniem i LSR - nabór 21-2019.pdf (139,16KB)

 

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 22/2019

PDFLista operacji wybranych przez LGD - nabór 22-2019.pdf (230,23KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru nr 22/2019

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR - nabór 22-2019.pdf (201,13KB)

 

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 23/2019

PDFLista operacji wybranych przez LGD - nabór 23-2019.pdf (310,34KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru nr 23/2019

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LGD - nabór 23-2019.pdf (285,94KB)

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów