Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przystępujemy do zmiany kryteriów wyboru operacji oraz aktualizacji LSR na lata 2014-2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak informuje, że przystępuje się do sporządzenia zmian kryteriów wyboru operacji oraz aktualizacji LSR na lata 2014-2020 Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania ma prawo do wniesienia uwag do kryteriów wyboru operacji oraz treści LSR w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Szczegółowych informacji w zakresie proponowanych zmian udziela Biuro Stowarzyszenia. 

PDFogloszenie-o-zmianach kryteriów oraz aktualizacji LSR.pdf (289,26KB)

PDFUchwała Zarządu.pdf (240,05KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów