Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dla beneficjentów LGD Stobrawski Zielony Szlak

Szanowni Państwo,

ze względu na docierające do biura LGD informacje z Urzędu Marszałkowskiego, iż są duże problemy z prawidłową realizacją operacji oraz prawidłowym rozliczeniem Państwa projektów na etapie wniosku o płatność, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Szkolenie odbędzie się ze współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, na którym to zostaną przekazane najważniejsze informację nt. powyższych problemów.

Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 15.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju (ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój)

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.stobrawskiszlak.pl w terminie do 18.09.2019 r. na adres mailowy lgd@stobrawskiszlak.pl

Ilość miejsc ograniczona!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> DOCXformularz-szkolenie-24.09.2019.docx (74,50KB)

Szkolenie dla beneficjentów LGD Stobrawski Zielony Szlak!.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów