Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownik administracyjno-biurowy, została wybrana Pani Katarzyna Kubizna zamieszkała w Ładzy.

PDFinformacja o wynikach naboru...pdf (183,75KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów