Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Serdecznie dziekujemy za zaproszenia na Wasze wydarzenia!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak chciałaby bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zapraszają nas na swoje wydarzenia. Mimo tego, iż nie możemy być na wszystkich wydarzeniach to jesteśmy z Wami duchem :)

Każde wydarzenia, dożynki, warsztaty, jubileusze, festyny czy koncerty są imprezami wyjątkowymi na swój sposób, jesteśmy wdzięczni, iż możemy wziąć udział w tak różnorakich przedsięwzięciach oraz móc się zaprezentować.

Wierzymy, że ogrom pracy jaką włożyli Państwo w przygotowania będzie doceniony przez wszystkich zainteresowanych. Osobiście składamy gratulacje, pomyślności w realizacji dalszych celów i zamierzeń oraz życzenia wszelkiego dobra.

70589676_2418077375139969_772022768047751168_n.jpeg

69434343_2179800305480141_4414888396426575872_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów