Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dla Beneficjentów LGD Stobrawski Zielony Szlak - 24.09.2019 r.

W dniu 24.09.2019 r. o godzinie 15.00 w Sali Narad UG w Pokoju odbyło się szkolenie dla Beneficjentów LGD Stobrawski Zielony Szlak. Szkolenie prowadzone było przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, podczas którego omówione zostały najczęściej popełniane błędy związane z prawidłową realizacją operacji oraz prawidłowym rozliczeniem Państwa projektów na etapie wniosku o płatność. Oprócz części merytorycznej znalazł się również czas na dyskusje, wymianę poglądów oraz doświadczeń.

Liczmy, iż przeprowadzone szkolenie zaowocują najwyższą jakością Państwa realizacji operacji i wniosków o płatność.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne na stronie LGD Stobrawski Zielony Szlak już wkrótce.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów