Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej LGD Stobrawski Zielony Szlak

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w sprawie ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 17/2019 Zwiększenie konkurencyjności firm, odbędzie się 09.10.2019 r. o godz. 1700 w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój.

UWAGA! Ze względów organizacyjnych posiedzenie Rady Programowej w ww. sprawie odbędzie się w Sali Ślubów Urzędu Gminy Pokój. Pozostałe informacje tj. data oraz czas pozostają bez zmian.

PDF2019_10_02_Program_posiedzenia.pdf (295,68KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów