Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej - IV RUNDA REKRUTACJI GRANTOBIORCÓW

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

W listopadzie rusza kolejna rekrutacja Grantobiorców w projekcie:

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany przez Operatora grantu i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
o komponent współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania
w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

 • do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
 • wsparcie ze strony operatora grantów
 • zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
 • lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
 • nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
 • nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
 • wzrost kompetencji kadry
 • przystępna procedura grantowa
 • kwoty ryczałtowe
 • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

 

Operatorem grantu jest:

- Profesja z partnerami

 

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu https://grupaprofesja.com/projekty/mwso/

Dysponujemy bazą partnerów ponadnarodowych online i umożliwiamy nawiązanie współpracy ponadnarodowej.

 

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań

telefonicznie: 663667883 lub 570683776 lub 537 324 888

mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów