Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dotyczące realizacji grantów- 30.10.2019r.

Dnia 30.10.2019 r. o godzinie 15.00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego ,,Stobrawski Zielony Szlak", w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 odbyło się szkolenie dotyczące realizacji grantów:

- 12/2019/G- akcje edukacyjne i integracyjne 

- 13/2019/G- innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne. 

Wszystkim uczestnikom szkolenia bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieje, że zdobyli Państwo niezbędną wiedzę potrzebną do realizacji grantu. Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów