• EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przykładowe wnioski - nr 12/2019/G nr 13/2019/G

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe wnioski :

- nabór nr 12/2019/G

DOCXprzykładowy wniosek 12-2019-G.docx

- nabór nr 13/2019/G

DOCXinnowacyjny - przykład.docx

 

Przypominamy, że niezbędne dokumenty znjadują się tutaj:

 http://stobrawskiszlak.pl/1245/2028/granty.html

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów