Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przystępujemy do sporządzenia zmian i aktualizacji LSR - Plan komunikacji

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak informuje, że przystępuje się do sporządzenia zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Plan komunikacji.

Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania ma prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju wterminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowych informacji w zakresie proponowanych przez Zarząd zmian udziela Biuro Stowarzyszenia.

PDFogłoszenie-aktualizacja LSR.pdf (204,49KB)

PDFuchwała nr 21.2019.pdf (220,03KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów