Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja Zarządu Stowarzyszenia nt. odstąpienia od konkursu grantowego nr 13/2019/G pod nazwą "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne".

W wyniku błędu pisarskiego w ogłoszeniu w ramach konkursu na wybór grantobiorców Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak:

Uchwałą nr 22/2019 z dnia 15.11.2019 r. podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 13/2019/G ogłoszonego w dniu 22.10.2019 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia, przeprowadzonego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego pod nazwą „Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne” .

PDFUchwała 22-2019.pdf (6,65MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów