Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie nr 14/2019/G z dnia 16.11.2019 r. o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak projektu grantowego pod nazwą "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne".

Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne", zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

PDFogłoszenie o konkursie nr 14-2019-G..pdf (283,63KB)

PDFZałącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 14-1..pdf (149,14KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów