Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nabór nr 14/2019/G pod nazwą: ,,Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 16.11.2019 r. ogłosiło nabór:

- 14/2019/G innowacyjne akcje edukacyjne i innowacyjne.

Wnioski będą przyjmowane od 02.12.2019r. do 16.12.2019r.

nabory plakat2.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów