Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne, które odbędzie się 20.12.2019 roku.

W ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 zapraszamy mieszkańców gmin (Namysłów, Domaszowice, Lubsza, Świerczów, Pokój, Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany) z obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne, które odbędzie się 20.12.2019 roku (piątek), o godz. 16.30 w Ładzy gm. Pokój (Centrum Doświadczania Świata w Ładzy).

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13.12.2019 r.: telefonicznie pod numerem 667 983 637, 723 974 261, 502 576 044, mailowo lgd@stobrawskiszlak.pl lub osobiście w biurze LGD Stobrawski Zielony Szlak Pokój ul. Sienkiewicza 8.

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń!

plakat na spotaknie inf-prom-inte.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów