Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nowa ulotka LGD!

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą nową ulotkę "Odpocznij na Stobrawskim Zielonym Szlaku" zrealizowaną zgodnie z planem komunikacji na 2019 r. Ma ona na celu promować i budować pozytywny wizerunek LGD i LSR.

Ulotkę będzie można otrzymać bezpłatnie w naszym biurze lub podczas imprez, w których bierzemy udział. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki.

ulotka1.jpeg

ulotka2.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów