Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stanowisko ARiMR w sprawie złożenia wniosku o płatność za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta Polska)

Szanowni Państwo,

Poniżej pismo przekazujące stanowisko ARiMR w sprawie złożenia wniosku o płatność za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta Polska).

PDFDDD-WL.6935.219.2019.AD.pdf (164,11KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów