Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach naboru grantowego nr 14/2019/G pn. Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne odbędzie się 03.01.2020 r. o godz. 15.00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego, w Urzędzie Gminy Pokój (ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój).

 

PDFporządek posiedzenia 27.12.2019r.pdf (276,04KB)

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów