Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 20.12.2019 r. oraz listy rankingowe

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 20.12.2019 r.

PDFProtokół z posiedzenia Rady.pdf (3,78MB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 12/2019/G Akcje edukacyjne i integracyjne

PDFLista operacji wybranych przez LGD..pdf (563,76KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 12/2019/G Akcje edukacyjne i integracyjne

PDFLista operacji zgodnych..pdf (377,96KB)

Lista wniosków złożonych na nabór 12/2019/G Akcje edukacyjne i integracyjne

PDFLista wniosków złożonych..pdf (564,80KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów