Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 03.01.2020 r. oraz listy rankingowe

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 03.01.2020 r.

PDFProtokół z posiedzenia 03.01.2020 r..pdf (2,84MB)

Lista operacji wybranych do dofinansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 14/2019/G "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne"

PDFLista operacji wybranych przez LGD.pdf (694,27KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 14/2019/G "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne"

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków.pdf (440,77KB)

Lista wniosków złożonych na nabór 14/2019/G "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne"

PDFLista wniosków złożonych na nabór 14 2019 G.pdf (449,69KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów