Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przypominamy! Już w tę sobotę spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

Pragniemy Państwu przypomnieć, że w dniu 18.01.2020 r. w Centrum Doświadczania Świata w Ładzy o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy! :)

spotkanie-dot.-ewaluacji-2020r..jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów