Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury” - Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Fałkowicach

Historia kościoła w Fałkowicach jest długa i ciekawa. Nie wiadomo, kiedy go rzeczywiście wybudowano. W 1447 roku był przeprowadzony spis kościołów na tym terenie, jednak Fałkowice nie są w nim wymienione. To nie oznacza, że przed tym rokiem kościół tu nie istniał. Wprawdzie w dokumencie lokacyjnym z 1309 r. jest wzmianka, że jeśli w nowo osadzonej wsi mieszkańcy zbudują kościół, mają zaplanować dwa łany ziemi dla proboszcza. Należy jednak przypuszczać, że do jego powstania zbyt szybko nie doszło. Wiarygodne dane dotyczące pierwszego kościoła w Fałkowicach pochodzą z protokołu powizytacyjnego z 1679 roku, którego autor to wizytator Lorenz Janston z Namysłowa. Dowiadujemy się z niego, że Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego Stanisława został zbudowany dopiero w 1519 roku.

Zlokalizowany naprzeciwko cmentarza parafialnego kościół wzniesiono w latach 1881- 1882 w stylu neogotyckim. Poprzednia świątynia - drewniana z XVIII w. znajdowała się w miejscu obecnego cmentarza. Oprócz samego kościoła warto zobaczyć ciekawą Pietę zlokalizowaną przy samym wejściu na cmentarz oraz plebanię wybudowaną w tym samym czasie co kościół.

Z parafii wywodzącą się liczne powołania kapłańskie i zakonne. Dwóch misjonarzy pracuje w Afryce. O. Rafał Segiet w Burkina Faso, O. Jan Kobzan w Kamerunie. Do parafii należy 11 miejscowości, stanowiące wspólnotę wiernych w liczbie ok. 1500. Rzeczywista ilość parafian jest trudna do określenia ze względu na migracje zagraniczne. Parafię zamieszkuje ludność autochtoniczna oraz napływowa.

falkowice.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów