Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję.

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję.
 
W skład Forum wchodzą przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze
Województwa, przedstawiciele środowisk młodzieżowych zgłoszonych indywidualnie, przez organizacje młodzieżowe lub nieformalne grupy
młodzieżowe.
 
Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:
-Młodzieżowe Rady Miast, Gmin lub Powiatów,
-nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 osób,
-organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz młodzież
-osoba indywidualna w wieku od 15 do 23 lat zamieszkała na terenie województwa opolskiego, nie przynależąca do Młodzieżowej Rady Miasta,
Gminy lub Powiatu.
 
Termin składania dokumentów mija 21 lutego br.
 
Poniżej link do ogłoszenia:
 
Informacje o działalności poprzednich kadencji FMSWO znajdziecie Państwo na naszej stronie FB: https://www.facebook.com/mlodziezoweopolskie
 
W imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego serdecznie zapraszamy aktywną młodzież z całego województwa do
rozpoczynającej się rekrutacji i owocnej współpracy.

83917108_1050599848607787_6363673796318068736_n.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów