Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 29.01.2020 r. oraz zmodyfikowane listy rankingowe

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 29.01.2020 r.

PDFProtokół 29.01.2020 r..pdf (1,08MB)

Zmodyfikowana lista operacji wybranych do dofinansowania przez LGD - po ponownej ocenie zadań w ramach naboru nr 14/2019/G "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne"

PDFAktualizacja - Lista operacji wybranych przez LGD.pdf (659,28KB)

Zmodyfikowana lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - po ponownej ocenie zadań w ramach naboru 14/2019/G "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne"

PDFAktualizacja - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru.pdf (412,31KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów