Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" Zabytkowy budynek dawnego młyna w Namysłowie

Przy ulicy Piastowskiej w pobliżu murów obronnych i w połowie drogi pomiędzy kościołem Franciszkańskim i św. Piotra i Pawła znajduje się budynek dawnego młyna, który został zbudowany już w 1409 roku. Młyn należał do króla Czech i został przekazany radzie miejskiej pod przewodnictwem Wacława IV Luksemburskiego (1361-1419) urzędującego w Pradze. Jednym z warunków przekazania tego młyna było to, że miał on działać na potrzeby zamku, gdyż planowana była jego likwidacja. Ze środków z UE przyznanych na lata 2011-2013 obiekt został wyremontowany i znajduje się tutaj Izba Techniki Młynarskiej.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów