Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury"- Śpiący Lew w Pokoju

Niemalże w centralnym punkcie zabytkowego parku w Pokoju, znajduje się ciekawy i najbardziej wartościowy pod względem historycznym i kulturowym pomnik. Spośród innych tajemniczych obiektów, ten zachował się najlepiej. Pomnik z  1863 r. powstał na zlecenie księcia Witemberskiego Eugeniusza Erdmanna (właściciela Carlsruhe, czyli dzisiejszego Pokoju). Upamiętnia jego ojca Eugeniusz Wirtemberskiego, znanego generała jazdy konnej który służył w armii rosyjskiej.

Lew znajdujący się na postumencie miał symbolizować: męstwo, odwagę i pokój, jaki zapanował po trudnych czasach wojen napoleońskich w Europie. Tymi cechami miał się również charakteryzować Eugeniusz Witemberski- wielki mecenas kultury i sztuki ówczesnego Carlsruhe. Śpiący lew, został odlany w hucie w Gliwicach. Autorem rzeźby jest Teodor Kalide, którego "śpiące lwy" zachowały się jeszcze w Legnicy, Bytomiu oraz Berlinie.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów