Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Niebezpieczni w sieci" - konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną

W imieniu Ministerstwa Cyfryzacji oraz Państwowego Instytutu Badawczego NASK serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie "Niebezpieczni w sieci" na najlepszy pomysł na kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu
w sieci. Celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Pokazać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi.

Zadanie konkursowe? Należy przesłać swoje pomysły na kampanię edukacyjno-informacyjną, która najlepiej – Waszym zdaniem – zrealizuje to założenie.

Nagroda? Pieniężna. Choć nie tylko – we współpracy ze zwycięskimi NGO zostanie zrealizowanych od 1 do 3 najlepszych kampanii. W sumie na ten cel zostanie przekazane 500 000 złotych.

Aby wziąć udział w naszym konkursie, musicie spełnić tylko dwa warunki:
1. mieć doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej,
2. wypełnić prosty formularz dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/informacja-o-konkursie

Grupy docelowe zgłaszanych do konkursu kampanii:
Zależy nam, aby kampanie docierały do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
1. dorośli korzystający z internetu, o niskiej świadomości zagrożeń (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 34. roku życia, głównie ze wsi, małych i średnich miast o dochodach poniżej średniej),
2. przedsiębiorcy (małych i średnich przedsiębiorstw),
3. opiekunowie dzieci.

Terminy:
22 marca 2020 r. – do tego dnia czekamy na Wasze zgłoszenia
22 marca – 12 kwietnia 2020 r. – pierwszy etap konkursu, ocena koncepcji kampanii przez Kapitułę Konkursową
14 kwietnia 2020 r. – rozpoczęcie drugiego etapu konkursu, prezentacje najlepszych pomysłów przed Kapitułą Konkursową
8 maja 2020 r. – ogłoszenie zwycięzcy/ zwycięzców!

Poniżej załączamy infografikę, zaproszenie oraz informację o konkursie.

Jest o co walczyć!

PDFZaproszenie_ngo.pdf (420,62KB)

DOCXInformacja o konkursie.docx (330,79KB)

Infografika.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów