Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Walne Zebranie Członków - 13.03.2020 r. - Prezentacja

13.03.2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim odbyło się Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia.

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne podsumowujące działania w 2019 roku Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak.

PDFPrezentacja 1.pdf (4,75MB)

PDFPrezentacja podsumowanie 2019.pdf (10,07MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów