Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dni Otwarte Funduszy Europejskich odwołane!

Szanowni Państwo, w dniu 13.03.2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) poinformowało, że z uwagi na rosnące zagrożenie koronawirusem Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), które miały się odbyć 5-7czerwca 2020 roku, zostały odwołane.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów