Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja dotycząca odwiedzin Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Stobrawski Zielony Szlak"

Pragniemy Państwa poinformować, iż w związku z panującym koronawirusem, w celu minimalizowania zagrożenia jego rozprzestrzeniania się, w  trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców oraz pracowników biura jesteśmy zmuszeni zaprzestać organizowania odwiedzin Naszego Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Stobrawski Zielony Szlak". Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zawiesza organizowanie spotkań do odwołania. 

Kontakt:

koordynator spotkań:
p.o. Dyrektor Biura - Natalia Kubowicz
numer tel. 502 576 044

Prezes Stowarzyszenia - Jadwiga Kulczycka
numer tel. 723 974 261

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów