Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy do udziału w konkursie Kierunek FIOpolskie

LGD Dolina Stobrawy zapraszamy do udziału w konkursie Kierunek FIOpolskie

Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz do młodych organizacji pozarządowych.
Na realizację projektu w jednej ze sfer pożytku publicznego grupa nieformalna może otrzymać dotację do 3000 zł, a młoda organizacja na samorozwój do 5000 zł.

Nabór wniosków trwa od 20.04.2020 do 13.05.2020 do godz. 15.00
Termin realizacji projektów: 15.06.2020 – 31.10.2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie
http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fiopolskie-2020-ogloszenie-o-naborze-wnioskow/

Bezpośredni link do generatora wniosków: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=12969

W tym roku nie będzie tradycyjnych spotkań informacyjnych, dlatego LGD Dolina Stobrawy zachęca do korzystania ze zdalnych form doradztwa i konsultacji. Można się też kontaktować:
- telefonicznie pod numerami: 77 413 11 38, 530 111 550
- e-mailowo:
- za pośrednictwem facebooka https://www.facebook.com/dolina.stobrawy/
- w biurze, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie

Dokumenty i materiały informacyjne dotyczące konkursu można pobierać również z dysku Google: https://tiny.pl/7xdpw

  Zachęcamy do udziału w konkursie !!!

PDFinfo o naborze - do e-maila.pdf (380,45KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów