Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" Pałac w Łączanach

Pałac z 1853 roku.
Pałac w obecnej formie, zawdzięczamy Pfortnerowi von der Holle, uległ pożarowi w 1851r. Na miejscu po pożarze zbudowano nowy pałac w latach 1853-1854 ,w angielskim stylu Tudorów. pałac ma kształt litery L, od południowego zachodu postawiono wieżę czworoboczną. Sylwetkę pałacu zdobią ryzality, wieżyczki i szkarpy. Prostokątne blanki czynią pałac obronnym. Ściany gładkie otynkowane ,nad oknami i wejściami ozdobne gzymsy.

Kontakt:
Prezes Stowarzyszenia - Jadwiga Kulczycka
numer tel. 723 974 261

pałac łączany.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów