Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” - Dom ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

W 1835 roku przybył do Karłowic ks. Jan Dzierżon aby objąć nieobsadzone stanowisko proboszcza. Zamieszkał w obszernym domostwie przy ul. Kościelnej - o czym informują tablice – niemiecka z 1925, a także późniejsza w języku polskim. które było zarazem plebanią dla wyznawców katolicyzmu.

Dom był wymurowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, obustronnie otynkowany, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, z poszyciem z dachówki karpiówki. Nad drzwiami wejściowymi, w połaci dachowej umieszczono okno powiekowe. Bryła budynku ozdobiona została pionowymi i poziomymi występami (lizenami).

W tym domu prowadził pracę naukową i popularyzatorską wśród okolicznej ludności. W 1884 roku powrócił do rodzinnych Łowkowic koło Kluczborka i zamieszkał u swego bratanka. Tam w otoczeniu rodziny zmarł w październiku 1906 roku.

Kontakt:
Prezes Stowarzyszenia - Jadwiga Kulczycka
numer tel. 723 974 261

dom Dzierżona.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów