Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" -Zespół pałacowy rodu Henckel von Donnersmarck w Gręboszowie

Jako elementy dawnego założenia pałacowego zachowały się zabytkowe bramy, prowadzące na teren posiadłości, a także budynek spichlerza z 1827 r. Budowniczym spichlerza był mistrz murarski Kricke. Za spichlerzem znajduje się dawna gorzelnia, produkująca alkohol na użytek mieszkańców majątku. Warto wspomnieć także o stojącej naprzeciwko kościoła kordegardzie – pałacowej wartowni. Pochodzący z 1893 r. budynek ozdobiony jest kartuszem herbowym.

Kontakt:
Prezes Stowarzyszenia - Jadwiga Kulczycka
numer tel. 723 974 261

greboszow.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów