Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury"- Pałac w Ziemiełowicach

Zarówno pałac jak i park nosiły charakter eklektyczny. Założenie pałacowo parkowe doskonale wpisuje się w trendy panujące w architekturze II połowy XIX wieku, w której powstało całe założenie. Postulatem wówczas dominującym dzięki uwrażliwieniu na piękno i tajemniczość był wymóg romantyczności i malowniczości. Niewątpliwie uzyskano ten efekt poprzez połączenie majestatycznej architektury z otaczającą naturą. Stąd romantyczne założenie parku angielskiego z parterem w stylu francuskim od południowej strony pałacu. W pałacu w Ziemiełowicach można odnaleźć niemal wszystko co jest charakterystyczne dla XIX wieku.

Park
Park podobnie jak pałac, to założenie eklektyczne, w którym połączono angielski park krajobrazowy z francuskim parterem kwiatowym przy południowej elewacji pałacu. W parku o ogólnej powierzchni, ponad dwa hektary, znajdują się ogromne drzewa i grupy krzewów eksponowane na równo ciętym trawniku. Starodrzew liczący 130 sztuk występujący w parku, to dorodne buki, dęby, platany, lipy (drobno i szerokolistne), graby, wiązy, jesiony, rabinie akacjowe, topole srebrnolistne, czarne sosny, modrzewie oraz wiele innych gatunków.

Legenda
Pałac posiada swoją legendę głęboko utrwaloną w świadomości okolicznej społeczności. Opowiada ona o podziemnym przejściu z pałacu do średniowiecznego kościółka, który usytuowany jest we wsi. Dowodem na prawdziwość historii ma być widoczne, zamurowane wejście w najniższej części piwnicy pałacu. Legenda jak każda inna jest mało racjonalna, lecz stanowi miły i tajemniczy dodatek do bogatej historii pałacu.

Kontakt:
Prezes Stowarzyszenia - Jadwiga Kulczycka
numer tel. 723 974 261

I Ty przeżyj niepowtarzalną przygodę na Stobrawskim Zielonym Szlaku!

20111211222620_5724b98e53a761558eadd959b609e2cf.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów