Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z realizacji grantu - "Gimnastyka akrobatyczna na koniu - czyli cykl zajęć z woltyżerki dla dzieci i młodzieży"

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Gimnastyka akrobatyczna na koniu - czyli cykl zajęć z woltyżerki dla dzieci i młodzieży". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Celem zadania była organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć z woltyżerki, czyli gimnastyki akrobatycznej na koniu, głównie dla osób z obszarów wiejskich w szczególności dzieci i młodzieży z gminy Namysłów w dniach od 01.08.2018 do 07.09.2018. Każdy z uczestników odbywał sześć zajęć po 30 minut, co dało 3 godziny na uczestnika. Zadanie zakładało odbycie 60 godzin zajęć przez okres dwóch miesięcy dla ogółu uczestników w całym okresie realizacji zadania, uwzględniając warunki pogodowe.

Zajęcia miały formę teoretyczną oraz praktyczną. Zadanie zakładało szkolenie w zakresie podstawowych figur gimnastyczno-akrobatycznych na żywym koniu dla osób nigdy nie mających styczności z tego rodzaju aktywnością. Został również zorganizowany "Piknik z Końmi" dla lokalnej społeczności z pokazem woltyżerskim grupy uczestników w projekcie. Całe zadanie zostało zorganizowane w Smarchowicach Wielkich w miejscu prowadzenia działalności KJ Nova Gold Horse.

Po zakwalifikowaniu grupy uczestników, dnia 22.07.2018 r. w siedzibie KJ Nova Gold Horse odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu. Zostały ustalone szczegóły jazd, organizator odpowiadał na pytania rodziców dotyczące zajęć.

Część teoretyczna zajęć zawierała wiadomości z ogólnej wiedzy o koniach:
- zasady bezpiecznego poruszania się przy koniach
- zachowanie koni
- pielęgnacja koni
- żywienie koni
- omówienie dyscyplin jeździeckich
- cechy konia woltyżerskiego
- wyposażenie konia woltyżerskiego.

Elementami realizującymi w ramach zajęć praktycznych było:
- rozgrzewka (ćwiczenia rozciągająco-rozgrzewająco-wzmacniające) - wykonywana na matach do ćwiczeń
- omówienie ćwiczeń gimnastyczno-akrobatycznych
- ćwiczenia na sztucznym koniu do treningu woltyżerki
- przygotowanie koni do zajęć przez uczestników
- nauka ćwiczeń akrobatyczno-gimnastycznych na żywym koniu

Zajęcia praktyczne i teoretyczne poprowadził instruktor z uprawnieniami rekreacji ruchowej posiadający dużą wiedzę teoretyczną oraz bogate doświadczenie w praktyce jeździeckiej.

Punktem kulminacyjnym realizacji zadania był pokaz woltyżerki uczestników zajęć, którzy mieli okazję zaprezentować swoje nabyte umiejętności. Po pokazie każdy z uczestników oraz instruktor otrzymał medal i dyplom specjalnie stworzony na potrzeby realizacji zadania, a organizator - KJ Nova Gold Horse - otrzymał podziękowania za zaangażowanie w projekt poprzez wręczenie patery z dedykacją.

Poniżej załączona fotorelacja, zapraszamy do obejrzenia! :)

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów