Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przystępujemy do sporządzenia zmian i aktualizacji LSR

arząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak informuje, że przystępuje się do sporządzenia zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania ma prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowych informacji w zakresie proponowanych przez Zarząd zmian udziela Biuro Stowarzyszenia.

PDFogloszenie-o-aktualizacji-lsr 10.07.2020 r..pdf (287,53KB)

PDFuchwała Zarządu..pdf (208,60KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów