Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z realizacji grantu - "Dolina Stobrawy - kraina winem i miodem płynąca - dzięki tradycji i pracy".

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Dolina Stobrawy - kraina winem i miodem płynąca - dzięki tradycji i pracy". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Celem zadania było zorganizowanie imprezy mającej na celu promocję obszaru LGD - Doliny Stobrawy jej tradycji winiarskich i pszczelarskich oraz przygotowanie miejscowych produktów z tym związanych, jak również podniesienie atrakcyjności turystycznej (promocja enoturystyki).
Cel ten osiągnięto poprzez:
- prelekcję na temat pszczelarstwa,
- pokaz prac pasiecznych,
- pogadankę na temat tradycji pszczelarskich, bioróżnorodności,
- prezentacja tradycyjnego sprzętu i wyposażenia pszczelarskiego,
- pokaz maszyn i naczyń do produkcji wina,
- pokaz starych maszyn i narzędzi,
- organizację konkursów sprawnościowych oraz z wiedzy o regionie i bioróżnorodności,
- pokaz wyciskania soków,
- pokaz smażenia powideł.

W ramach projektu została zorganizowana impreza promocyjno-integracyjno-dydaktyczna dla mieszkańców LGD, jak i turystów nawiązująca do tradycji winiarskich i pszczelarskich tego obszaru. Impreza odbyła się 13.10.2018 r. w Oazie bioróżnorodności Stobrawy w Świerczowie. W wydarzeniu brało udział 157 osób i dodatkowo 10 osób z grupy defaworyzowanej i wykluczonej. Impreza nawiązywała do tradycji winiarskich - winnice pod Brzegiem Cystersów XIII wiek, winnice Piastów brzeskich, winnice Wirtembergów - Oleśnica, Winna Góra oraz pszczelarstwa , w tym nawiązanie do pracy i życia księdza i znanego pszczelarza Jana Dzierżona, jak i tradycji pszczelarskich tych ziem - wieś Miodary. Nawiązanie do rodu książęcego Wirtembergów i ich roli w rozwoju gospodarczym i kulturowym tych ziem.
W ramach imprezy zaprezentowane zostały różne odmiany winorośli, został przedstawiony i zademonstrowany m.in. tradycyjny proces przygotowania moszczu, przedstawiony został również proces wyciskania soku z winogron i dalsza jego obróbka związana z produkcją wina. Zademonstrowano wyciskanie soku na prasie z jabłek, gruszek, brzoskwiń oraz smażenie powideł śliwkowych w kotle żeliwnym. Odbyła się degustacja soków i powideł.

Przedstawiono stare maszyny i urządzenia związane z produkcją soków i wina.Tymi zagadnieniami w szczególności interesowały się osoby z grupy defaworyzowanej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach promocji pszczelarstwa zaprezentowano odsklepianie ramek z miodem oraz jego wirowanie, jak również przedstawiono ulik demonstracyjno - pokazowy. Zaprezentowane zostały różne rodzaje miodów, ziołomiodów i produktów pszczelich. Odbyła się degustacja miodów, ziołomiodów i produktów pszczelich w tym miód na węzie. Przeprowadzona została pogadanka na temat tradycji pszczelarskich, zalet miodów i ich prozdrowotnych właściwości. Zaprezentowano tradycyjny sprzęt i wyposażenie pszczelarskie.

Przedstawiono informacje o znaczeniu pszczół w ekosystemie i konieczności zachowania bioróżnorodności dla ochrony pszczół. W ramach pogadanki o bioróżnorodności nawiązano do tradycji związanych z sadzeniem lip - aleje lipowe, lipy przy domach, posesjach w myśl słów Jana Kochanowskiego "Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie".

Uczestnicy po wykazaniu się znajomością pszczelarstwa i zrozumieniu jego roli otrzymali w ramach nagrody mały słoiczek prawdziwego lokalnego miodu (80 osób). Dla grupy osób, które nie wykazały się wiedzą o pszczelarstwie przeprowadzono konkurs z wiedzy o bioróżnorodności, historii regionu, znajomości historii parku w Pokoju oraz zakładanych winnicach. Uczestnicy tego konkursu (54 osoby) otrzymali w ramach nagrody jedną sadzonkę z czterech możliwych: lipy, winorośli, rododendronu lub Budleje Dawida. Pozostałe nagrody: łopaty oraz szpadle były formą nagrody w konkursie kopania dołków oraz znajomości wiedzy o bioróżnorodności. Konkurs ten był skierowany do osób, które wcześniej otrzymały sadzonki.

Impreza posiadała własną tematyczną ulotkę odnoszącą się do zakresu przekazywanych informacji, a dodatkowo na ulotkach tych umieszczony został QR kod, który po zeskanowaniu otwierał stronę internetową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

W trakcie imprezy zapewniono "serwis kawowy" z tradycyjnymi kołaczami śląskimi oraz poczęstunek w oparciu o regionalną kuchnią śląską, a na zakończenia ognisko z kiełbaskami, śpiewem i tańcami.

Poniżej załączona fotorelacja, zapraszamy do obejrzenia! :)

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów