Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z realizacji grantu - "Stobrawski Zielony Szlak woskiem malowany"

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Stobrawski Zielony Szlak woskiem malowany". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Celem zadania było poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, seniorów z miejscowości Lubsza i Dobrzyń poprzez organizację cyklu warsztatów z enkaustyki.
Warsztaty w ramach projektu zrealizowano w terminie od 23.07.2018 r. do 24.08.2018 r. Rekrutację do projektu przeprowadzono w świetlicach wiejskich w Lubszy i Dobrzyniu poprzez wypełnienie ankiety uczestnika. W ramach zadania zorganizowano 1 raz w tygodniu w ciągu 2 miesięcy nieodpłatne warsztaty edukacyjne z enkaustyki w wymiarze 24 godzin zegarowych w świetlicach wiejskich w Lubszy i Dobrzyniu. W dniu 23.07.2018 r. odbył się rajd rowerowy i plener malarski z grup Lubszy i Dobrzynia rozpoczynający realizację tego zadania. Na zakończenie warsztatów w dniu 24.08.2018 r. zorganizowano imprezę integracyjną z wernisażem prac uczestników w Domu Ludowym w Lubszy. W warsztatach wzięło udział 40 osób z czego 15 osób należy do grupy defaworyzowanej. Zadanie skierowano do osób defaworyzowanych - 15 osób oraz osób wykluczonych społecznie - 25 osób. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał w nagrodę 1 zestaw artystyczny. Warsztaty zostały poprowadzone przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy - Panią Dominikę Drozd i Panią Joannę Leja. Operacja miała charakter innowacyjny, ponieważ przeprowadzone warsztaty dotyczące przyrody w Parku Krajobrazowym zostały połączone z nową techniką enkaustyki oraz integracją pokoleń.

Poniżej załączona fotorelacja, zapraszamy do obejrzenia! :)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów