Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z realizacji grantu - Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki - "Od ziarenka do bochenka".

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki - "Od ziarenka do bochenka". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Celem zadania było zaoferowanie możliwości spędzenia wolnego czasu przedszkolakom i ich opiekunom - dziadkom, rodzicom, poprzez organizację imprezy dydaktyczno-integracyjnej Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki - "Od ziarenka do bochenka". Cel osiągnięto poprzez:
- wycieczkę do gospodarstwa rolnego,
- pogadankę na temat uprawy zbóż
- warsztaty z wypieku bułeczek i placków,
- obieranie kukurydzy,
- pogadankę na temat ziół,
- warsztaty z wyciskania soków, smażenia powideł,
- pokaz starego sprzętu do wypieku chleba, zbioru zbóż.

Impreza odbyła się 06.10.2018 roku w Oazie bioróżnorodności Stobrawy w Świerczowie. W imprezie brało udział 228 osób, w tym 209 z obszaru LGD. Ponadto w tej liczbie było 49 osób z grupy defaworyzowanej z obszaru LGD, 10 osób z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz 80 przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Świerczowie.
W pierwszej części imprezy została zorganizowana wycieczka do gospodarstwa rolnego jednego z członków Wnioskodawcy, celem zaznajomienia się ze sprzętem do uprawy i zbioru zbóż oraz z rodzajami zbóż.
W drugiej części imprezy w oparciu o infrastrukturę Oazy bioróżnorodności Stobrawy oraz pogadanki osób starszych z cyklu "Jak to wcześniej bywało ..." zostały udzielone odpowiedzi na następujące pytania: Jak kiedyś zbierano zboża? Do czego służył sierp i kosa? Co to jest cep i żarna? Jak powstaje mąka? Jak powstaje chleb?
Zaprezentowane zostały stare maszyny i urządzenia wykorzystywane do zbioru i przerobu zbóż.
Przeprowadzone zostały warsztaty z udziałem uczestników związane z wyrabianiem ciasta na chleb i jego wypiekiem w piecu chlebowym znajdującym się z Oazie bioróżnorodności Stobrawy.
Do wypieków dodane zostały zioła, przeprowadzona została pogadanka na temat ziół.
Zostały zorganizowane konkursy z nagrodami, m.in. konkurs - "Moja chrupiąca bułeczka".
W trakcie trwania imprezy nastąpiła degustacja owoców winogron oraz smażenie dżemu z brzoskwiń w żeliwnym garnku na ognisku, który był mieszany bocianem. Usmażony dżem był dodatkiem do wypiekanych bułeczek. Równolegle wyciskano sok z jabłek i degustowano sok prosto spod prasy.
Oprócz tego zapewniony był serwis kawowy z tradycyjnymi kołaczami śląskimi oraz pizza dla każdego w dwóch rodzajach, a na zakończenie ognisko z kiełbaskami, śpiewem i tańcami.
Dodatkowo imprezę uatrakcyjnił pokaz gaszenia ognia przeprowadzony przez zespół zawodowej Straży Pożarnej z Namysłowa oraz pokaz sprzętu gaśniczego i pożarniczego wozu bojowego.
Impreza posiadała własną tematyczną ulotkę informującą o jej zakresie i terminie.

Poniżej załączona fotorelacja, zapraszamy do obejrzenia! :)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów