Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Słońce, woda i my" - Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim

W zeszłym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim złożyła w Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak wniosek w ramach przedsięwzięcia "Kreowanie usług i atrakcji turystycznych" na operację pn. "Słońce, woda i my". 

W konsekwencji Ochotnicza Straż Pożarna w  Dobrzeniu Wielki w dniu 25.02.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu pospiała umowę o przyznaniu pomocy. W ramach projektu wybudowano nad kąpieliskiem Balaton zjeżdżalnię wodną o długości ok. 37 m i wysokości ok. 4 m składającej się m.in. ze ślizgu, wanny hamowanej i spiralnych schodów prowadzących na podest startowy zjeżdżalni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na jutrzejsze uroczyste otwarcie. Mamy nadzieje, iż nowa infrastruktura będzie służyła wszystkim mieszkańcom Gminy Dobrzeń Wielki i nie tylko. :)

plakat zjezdzalnia.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów