Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Cudze chwalicie, swoje poznajcie" Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na www.polskiebazarek.pl :)

Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na https://polskiebazarek.pl/

Platforma ogłoszeniowa www.polskiebazarek.pl pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na niej bezpłatnie umieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronowirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów. Jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych i promocji bezpośredniego dostępu do żywności wysokiej jakości.

PLAKAT-A3 polskiebazarek-1.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów