Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja dotycząca grup defaworyzowanych oraz ologowania.

Poniżej znajdą Państwo informację dotyczącą grup defaworyzowanych oraz kwestii ologowania przy realizacji zadania.

Przy realizacji należy korzystać również z aktualnej księgi wizaulizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

DOCgrupa-defawo-i-oznkowanie.doc (193,50KB)

PDFKsięga_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_maj_2020.pdf (13,31MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów