Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o realizowanym grancie na stronie internetowej grantobiorcy.

Grantobiorcy posiadający stronę www (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) zobowiązani są do umieszczenia informacji o realizowanym grancie zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020.
O tym co powinno się znaleźć w ww. informacji mogą Państwo przeczytać w poniższym dokumencie.

DOCXgranty-informacja-na-stronie-intenetowej-beneficjenta-o-realizacji-zadania.docx (293,57KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów