Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacje dot. indywidualnej interpretacji VAT

Poniżej znajdują się informację dot. indywidualnej interpretacji VAT tj.:

- skan pisma podpisany przez Prezes Stowarzyszenia Jadwigę Kulczycką

- Przykładowe opisy 

- wzór wniosku o wydanie interpretacji

- przykładowe wypełnienie ww. wniosku. 

Prosimy o zapoznanie się z ww. załącznikami. 

PDFpismo dot. interpretacji VAT.pdf (252,74KB)

DOCXprzykładowe opisy.docx (52,61KB)

PDF201703_ORD-IN.pdf (92,71KB)

PDFORD-IN -przyklad wypełnienia.pdf (6,99MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów