Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkursy w ramach DOFE 2020

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane są w trybie on-line, tak aby dać możliwość wypromowania projektów i inicjatyw współfinansowanych ze środków UE.

Jednym z elementów DOFE w tym roku są konkursy, których celem jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich tj.:

Konkurs „Pokaż swój projekt”

KOnkursBeneficjenci.png

który skierowany jest do Beneficjentów Funduszy  Europejskich, tj. m.in.: organizacji pozarządowych, JST i ich związków, stowarzyszeń, szkół, jednostek kultury oraz przedsiębiorców.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać mailem do 10 września 2020r. amatorski filmik, w którym zaprezentowany zostanie projekt zrealizowany dzięki  dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Dni Otwartych https://www.dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt

Konkurs „Bliżej, niż myślisz”

KOnkursInternauci.png

którego uczestnikami mogą być osoby fizyczne w tym młodzież i dzieci posiadające zgodę rodziców.

Aby wziąć udział w tym konkursie należy przesłać do 10 września 2020r. amatorski filmik, pokazujący zmiany jakie zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Dalsze informacje na stronie: https://www.dniotwarte.eu/blizej-niz-myslisz

PDFzał.1 wzór formularza zgłoszeniowego konkursu dla beneficjentów.pdf (270,43KB)
PDFZał. 2 kryteria oceny filmu dla beneficjentów.pdf (177,32KB)
PDFzał. 1 wzór formularza_ogół społeczeństwa.pdf (267,37KB)
PDFREGULAMIN KONKURSU_Beneficjenci.pdf (261,97KB)
PDFRegulamin konkursu ogółu społeczeństwa.pdf (255,90KB)
PDFoświadczenie do odbioru nagrody.pdf (221,77KB)
 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów