Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z realizacji grantu - "Plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii we wsi Smarchowice Wielkie"

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii we wsi Smarchowice Wielkie". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Celem zadania było była organizacja wielkoformatowej wystawy zdjęciowej stworzonej przez fotografów amatorów z gminy Namysłów w celu promocji obszaru LGD. Wystawa miała charakter plenerowy co dawało wrażenie, że sztuka łączy się z lokalną przyrodą. Wystawa była zorganizowana we Wsi Smarchowice Wielkie i była otwarta dla wszystkich zwiedzających przez okres dwóch miesięcy.

Fotografowie - amatorzy - wykonali zdjęcia uwieczniające walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Namysłów i obszaru LGD. Następnie w ramach głosowania Zarząd Nova Gold Horse wybrał 16 najlepszych fotografii, które zostały wywołane i oprawione w antyramy, a następnie ustawione na sztaludze.

W ramach projektu został również zakupiony namiot, do którego na noc były przenoszone wszystkie prace - to pomogło chronić pracę przed warunkami atmosferycznymi i wandalizmem.

By o wystawie mogło dowiedzieć się jak najwięcej ludzi, została przeprowadzona kampania promocyjna. Zostały stworzone odbitki zdjęć wystawowych oraz ulotki zawierające informacje na temat wystawy. Zostały również rozdysponowane ulotki promujące sporty konne na obszarze LGD. Przy wystawie był rozłożony także baner reklamowy oraz roll up, które również promowały sporty konne i walory przyrodnicze obszaru LGD. 

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż udało się osiągnąć 125% zakładanego wskaźnika, a to z kolei oznacza, iż dużo turytów odwiedza nasz obszar.

Poniżej załączona fotorelacja, zapraszamy do obejrzenia! :)

Fotografie wybrane do wystawy:

 

Pozostałe zdjęcia:

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów