Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych - RODO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Szkoleń na 2020 informuje, iż w ramach działania "Funkcjonowanie LGD w perspektywie 2014-2020; Założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność; Procedury oceny i wyboru operacji"  odbędzie się szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.09.2020 r., a tematem będzie przetwarzanie i ochrona danych osobowych - RODO. Szkolenie skierowane jest do członków Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu i pracowników Biura.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z walorami przyrodniczymi Stobrawskiego Parku Krajobrazowego dzięki prelekcji wykonanej przez pracowników SPK w Ładzy.

plakat szkolenie 28.09.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów